Nasi trenerzy

Kadra szkoląca to osoby z bardzo dużym doświadczeniem praktycznym, co powoduje, że przedstawiane treści teoretyczne są poparte i wyjaśnione przykładami praktycznymi. W trakcie zajęć wykorzystywane są różnorodne materiały szkoleniowe, adekwatne do tematyki zajęć. 

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą Kadrą!

Tomasz Owsianka

Wykształcenie Uprawnienia

2001 – 2003        Studium Pedagogiczne w Rzeszowie

1998 – 2003      Politechnika Rzeszowska, wydział: Elektrotechniki
i Informatyki, specjalizacja: Automatyka i Informatyka

2013      Wznowienie Certyfikatu egzaminatora ECDL

2012      Egzaminator ECCC na poziomie A i B moduły:

2007      Certyfikat  ECDL Expert

2007      Certyfikat trenera ECDL Expert

2007      Certyfikat egzaminatora ECDL  e-Obywatel

2007      Certyfikat egzaminatora ECDL-A

2006      Certyfikat egzaminatora ECDL

Doświadczenie

październik 2018– Pokaz programowania robota z klocków LEGO, praktyczne zastosowanie programowania dla szkół Gminy Niedźwiedź /12 godz./

styczeń – czerwiec 2018– Przeprowadzenie szkoleń TIK w ramach projektu “Mój rozwój-moja przyszłość” w powiecie tarnowskim /54 godz./

styczeń – czerwiec 2018 – Prowadzenie zajęć  dla nauczycieli Programowanie SCRATCH -kierunek kariera 2 x 60 godz.

marzec 2018      Szkolenia z programowania, wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz TIK w nauczaniu początkowym dla nauczycieli – PCE Brzesko /16 godz./

grudzień 2017 – Szkolenie dla nauczycieli powiatu brzeskiego z zakresu TIK /32 godz./

lipiec 2017 – Szkolenie z zakresu grafiki komputerowej – Sawinet Sp. z o.o. /40 godz./

lipiec 2017 – Usługa szkoleniowa — Excel BOSS Komputer -Limanowa/20 godz./

grudzień 2016– Szkolenie rady pedagogicznej -INGO Stary Sącz /12godz./

lipiec – wrzesień  2016– Szkolenie CAD – eRSbet sp. z o.o. /30 godz./

czerwiec – lipiec 2016- Szkolenie WORD EXCEL średniozaawansowany  eRSbet sp. z o.o. /50 godz./

marzec-czerwiec 2016– Szkolenie -Grafika komputerowa -Boss Limanowa /210 godz./

od wrzesień 2015– nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZS nr 4 w Nowym Sączu

czerwiec 2015– Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach LDC /18 godz./

marzec-lipiec 2015– Szkolenie dla nauczycieli z powiatu tarnowskiego /110 godz./

styczeń –kwiecień 2015–  Szkolenia „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.” dla nauczycieli powiatu nowosądeckiego  /52 godz./

luty –marzec 2015– Kurs AutoCad w ramach „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”  /30 godz./

grudzień 2014 – maj 2015– Szkolenia „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.” dla nauczycieli powiatu gorlickiego  /52 godz./

grudzień 2014– Szkolenie z grafiki komputerowej /30godz./

październik  – grudzień 2014– Szkolenie ECDL – druga młodość” /96 godz./

październik  – grudzień 2014– Szkolenie „Fabryka Kompetencji – język angielski i ICT z certyfikatem dla osób 50+” /96 godz./

maj  – grudzień 2014– Szkolenie „MAŁOPOLSKA AK@DEMIA ECDL DLA 50+” /159 godz/

wrzesień 2014- wrzesień 2015– Nauczyciel przedmiotów informatycznych w ZSP im. W. Witosa w Nawojowej

styczeń-maj 2014– Szkolenie z zakresu technologii informatycznych w ramach projektu dla nauczycieli w powiecie tarnowskim /106 godz./

lipiec – sierpień  2013- Szkolenie w ramach projektu „Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd”- Czechowice-Dziedzice  /96 godz./

lipiec 2013 – Szkolenie „grafika komputerowa” /30 godz./

kwiecień-czerwiec 2013– Szkolenie w ramach projektu „Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd”- Radlin /66 godz./

kwiecień-czerwiec 2013– Szkolenie TKI dla nauczycieli z powiatu brzeskiego /73 godz./

kwiecień 2013– Szkolenie rady pedagogicznej w SP w Rojówce z zakresu tablic interaktywnych

marzec 2013– Szkolenie rady pedagogicznej w SP w Żbikowicach z zakresu tablic interaktywnych

luty 2013– Szkolenie rady pedagogicznej w SP w Rąbkowej z zakresu tablic interaktywnych

Styczeń 2013– Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu: Mała Szkoła Wielka Szansa – warsztaty z robotyki dla dzieci

październik 2012– Szkolenie rady pedagogicznej w SP w Stańkowej z zakresu tablic interaktywnych

październik 2012– Przeprowadzenie szkolenia z obsługi tablic interaktywnych dla 13 nauczycieli Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej

lipiec 2012– Szkolenie „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej” /80 godz./październik

kwiecień 2012– Szkolenie z zakresu wykorzystania komputera, internetu i multimediów w dydaktyce

luty – marzec 2012 – Przygotowanie materiałów VCC Inżynieria oprogramowania CAD 2D i 3D

wrzesień 2011  – Szkolenie z zakresu „Multimedia w dydaktyce”

sierpień – wrzesień 2011– Przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Nauczyciel

styczeń 2011– Szkolenie AutoCAD

styczeń 2011– Praktyczne zastosowanie tablicy interaktywnej w dydaktyce

wrzesień 2010 –sierpień 2014 – Nauczyciel przedmiotów informatycznych w ZSZ im. Św. Kingi
w Podegrodziu

lipiec – wrzesień 2010– Szkolenie z grafiki komputerowej PCPR Kozienice

maj – czerwiec 2010– Prowadzenie szkoleń „E-Citizen” w ramach projektu „Generacja 45+ atutem firmy”

maj 2010– Prowadzenie szkoleń „Projektowanie dwuwymiarowe Cad 2D” w ramach projektu „Edukacja Twoją Szansą”.

kwiecień 2010- Prowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera ECCC w ramach projektu „Nowe Perspektywy”

marzec 2010– Prowadzenie szkolenia „Multimedia w dydaktyce” podczas  III Bialskiej Konferencji Nauczycieli Technologii Informacyjnej i Informatyki

styczeń 2010– Prowadzenie szkoleń wdrożeniowych z zakresu tablicy interaktywnej i e-learningu  – Kalisz

styczeń 2010– Prowadzenie kursu “Aspekty techniczne wdrażania TV cyfrowej.” “Techniczne aspekty wdrażania systemów identyfikacji elektronicznej.” – Iwonicz

grudzień 2009– Prowadzenie kursu “Aspekty techniczne wdrażania TV cyfrowej.” “Techniczne aspekty wdrażania systemów identyfikacji elektronicznej.” Kielce

listopad 2009– Szkolenie trenerów i egzaminatorów  w obszarze branżowym ECCC – Multimedia w dydaktyce

październik – grudzień 2009– Praktyczne zastosowanie tablic interaktywnych w dydaktyce

październik – grudzień 2009– Szkolenia wdrożeniowe z tablic interaktywnych

październik 2009– Prowadzenie kursu „Podstawy obsługi komputera w ramach projektu „Postaw na aktywność” – PCPR”

maj – lipiec 2009– Prowadzenie kursu ECDL Advanced – Katowice

czerwiec 2009   Prowadzenie kursu „Szkolenie Kadry WSP TWP na trenerów i egzaminatorów ECDL”

kwiecień 2009– Prowadzenie kursu „Trener Technologii Informacyjnej Poziom  ECDL Advanced”

marzec 2008– Prowadzenie kursu „Trener Technologii Informacyjnej  Poziom  ECDL Advanced”

listopad 2008– Prowadzenie szkolenia „Zaawansowane wykorzystanie technik multimedialnych w pracy dydaktycznej”

październik 2008– Prowadzenie szkolenia E-Citizen  dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu

lipiec 2008 – Prowadzenie kursu komputerowo – internetowego
dla osób starszych

lipiec – październik 2007– Prowadzenie szkoleń ECDL w ramach projektu  „18-24 Czas na samodzielność”

lipiec – wrzesień 2007– Prowadzenie szkoleń ECDL dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu

od sierpnia 2007– własna działalność gospodarcza

czerwiec-lipiec 2006– Prowadzenie szkoleń w ramach projektu „Wprowadzanie pracowników samorządów i oświaty  w komunikację  i edukacje on-line”

rok szkolny 2005/2006  – Liceum Profilowane ZSZ w Podegrodziu – nauczyciel przedmiotów informatycznych (przetwarzanie informacji, upowszechnianie informacji) i automatyki

luty – kwiecień 2004– Prowadzenie kursu komputerowego

wrzesień 2003-sierpień 2008- Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu – nauczyciel informatyki

Władysław Ścianek

Wykształcenie Uprawnienia

Studia podyplomowe w Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie „Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji” (2003 r.)
Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie: „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (2014 r.)
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN (NPDN Limanowa 2000 r.),
Kurs (140 godz.) „W blokach – wstęp do projektowania programu szkoły i programów nauczania blokowego” (STO Warszawa 1999 r.),
Kurs (116 godz.) z zakresu mierzenia jakości pracy szkół i placówek wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN (CODN Warszawa – Kraków 2000 r.),
Kurs (60 godz.) szkolenie kandydatów na ekspertów (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie; Warszawa 2006)

Inne :

• decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DK-WAZ-1110E-2528/2001/MW z dnia 12 kwietnia 2001 r. otrzymał tytuł eksperta MEN, wchodzącego w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
• Od 1973 r. posiadam uprawnienia przewodnika beskidzkiego (kl. II), przewodnika terenowego oraz pilota wycieczek.
• długoletni dyrektor szkoły;

• długoletni wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie;
• wykładowca prawa oświatowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;
• doradca metodyczny i konsultant w MCDN w Krakowie i ODN Nowym Sączu

Doświadczenie

W ostatnich dziesięciu latach jestem wykładowcą na kursach kwalifikacyjnych oraz prowadzę szkolenia w następujących placówkach doskonalenia nauczycieli:

1. w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Krakowie:
Prowadzone tematy:
– Prawo oświatowe;
– Ochrona danych osobowych według RODO;
– Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły w świetle nowych przepisów prawa;
– Zmiany w prawie oświatowym;
– kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

2. w MCDN Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu:
Prowadzone tematy:
– Prawo oświatowe;
– Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży;
– Kurs dla organizatorów i kierowników wycieczek szkolnych;
– Zarządzanie jakością pracy placówki;
– Ochrona danych osobowych według RODO;
– Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły w świetle nowych przepisów prawa.
– Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej;
– Zmiany w prawie oświatowym;
– kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

3. w MCDN Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie:
Prowadzone tematy:
– Ochrona danych osobowych według RODO;
– Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły w świetle nowych przepisów prawa;
– Zmiany w prawie oświatowym.

4. w MCDN Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu:
Prowadzone tematy:
– Ochrona danych osobowych według RODO;
– Zmiany w prawie oświatowym;

5. w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Kadr
Oświatowych „Akcent” w Bobowej:
Prowadzone tematy:
– Prawo oświatowe;
– Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży;
– Zarządzanie jakością pracy placówki;
– Ochrona danych osobowych według RODO;
– Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły w świetle nowych przepisów
prawa;
– Zmiany w prawie oświatowym;
– Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej;
– kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

6. w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli w Limanowej:
Prowadzone tematy:
– Prawo oświatowe;
– Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży;
– Kurs dla organizatorów i kierowników wycieczek szkolnych;
– Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej;
– Ochrona danych osobowych według RODO;
– Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły w świetle nowych przepisów
prawa.
– Zmiany w prawie oświatowym;
7. w Firmie INGO Anna Pawlik w Starym Sączu
Prowadzone tematy:
– Zmiany w prawie oświatowym;
8. w MCE Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli
w Rabce – Zdroju
Prowadzone tematy:
– Ochrona danych osobowych według RODO;
– Najnowsze zmiany w prawie oświatowym 2018;
– Ocenianie pracy i awans zawodowy nauczyciela 2018”

Łączna liczba godzin przeprowadzonych szkoleń dla dorosłych (nauczycieli) wynosi ponad 1200.
W związku z pełnioną rolą wykładowcy na studiach podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych,a także rolą prowadzącego warsztaty dla rad pedagogicznych jestem autorem programów szkoleń, a także autorem materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Opracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych rad pedagogicznych :

1. „Podstawy zarządzania – współczesne metody zarządzania”
2. „Podstawy oświatowej teorii organizacji”
3. „Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązującego prawa”
4. „Organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole – przedszkolu”
5. „Planowanie i organizacja gimnazjalnych projektów edukacyjnych”
6. „Biblioteka szkolna w prawie oświatowym”
7. „Dyrektor szkoły jako pracodawca”
8. „Konstruowanie uchwał rady pedagogicznej”
9. „Konstruowanie uchwał rady rodziców”
10. „Prawa i obowiązki nauczyciela”
11. „Nadzór pedagogiczny wewnętrzny i zewnętrzny w szkole”
12. „Kurs kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych”
13. Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
14. „Odpowiedzialność prawna nauczyciela”
15. „Administrowanie szkołą i placówką – organizacja pracy dyrektora”
16. „Ocena pracy nauczyciela – organizacja i procedury”
17. „Zadania szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów”
18. „Ochrona danych osobowych w szkole – zadania nauczycieli i dyrektora”
19. „Prawa i obowiązki rodziców” – warsztaty dla rodziców i nauczycieli
20. „Doskonalenie kompetencji nauczycieli; jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?”
21. „Jak poprawnie prowadzić dokumentację szkolną?”
22. Ochrona danych osobowych według RODO – zbiór wzorów dokumentów mających zastosowanie w szkole – placówce oświatowej.

Materiały autorskie

Każde szkolenie nauczycieli i dyrektorów szkół kończy się wręczeniem materiałów autorskich (opracowania, wzory dokumentów, wzory regulaminów szkolnych).

Anna Pawlik

Wykształcenie Uprawnienia

2014- 2015 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

Kierunek: nauczyciel- doradca zawodowy

1997-1998 Politechnika Warszawska Płock

Kierunek: informatyka (studia podyplomowe)

1995 – 1997 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Bydgoszcz

Kierunek: wychowanie techniczne (magisterskie)

(trener, egzaminator ECDL, ECCC)

Doświadczenie

sierpień 2010- sprawowanie opieki w Krynicy Górskiej nad osobami

z chorobami psychicznymi (turnus szkoleniowy- 12 dni)- w ramach projektu PCPR Kozienice

wrzesień 2010-2014– prowadzenie kursu z zakresu podstawowej obsługi komputera w ramach projektu PCPR Koszalin „Pomocna dłoń plus” w Sarbinowie (240 h) dla osób niepełnosprawnych

listopad 2010- prowadzenie kursu dla urzędników państwowych

w Lublinie „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje

pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (64 h)

grudzień 2010– uzyskanie tytułu egzaminatora i trenera ECDL.

styczeń- listopad 2011– praca jako trener w projekcie DZN z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej

nauczyciela realizowanego przez WUP Kraków (łącznie 640 h).

 styczeń 2012– prowadzenie szkolenia z zakresu Technologii Informatycznych dla osób dorosłych (40 h)

styczeń 2012– prowadzenie szkolenia z Tworzenia Stron internetowych w xhtml (50 h)

Styczeń- czerwiec 2012– praca jako trener w projekcie DZN z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej

nauczyciela realizowanego przez WUP Kraków– (840 h)

Sierpień 2014- czerwiec 2015– prowadzenie szkoleń dla niepełnosprawnych, bezrobotnych- ECDL (łącznie ok. 350 h)

Czerwiec 2015- prowadzenie szkoleń dla Dyrektorów Szkół, Nauczycieli w ramach Projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół Województwa Małopolskiego- 24 h

Listopad 2016- prowadzenie szkolenia z informatyki dla OHP-Szczawnica (90 h)

Styczeń 2017-2018– prowadzenie szkoleń dla różnych grup odbiorców- (około 300 h)

Grudzień 2017- grudzień 2019– prowadzenie szkoleń w projekcie Kierunek Kariera- Excel, ECDL BASE- (360 h)

Anna Dudek

Wykształcenie Uprawnienia

2017 Dwutygodniowy kurs metodyczny w Dublinie

2012 Dwutygodniowy kurs metodyczny na Malcie
2011 Egzaminator ETS

2010 Language Awareness & Communicative Methodology NSTS Malta

2003-2005 Podyplomowe Studia w zakresie Wiedza o kulturze i filozofia

1999-2000  Podyplomowe Studia dla Tłumaczy konferencyjnych  na Uniwersytecie Jagiellońskim

VI-VII 1999 kurs metodyczny: Methodology Summer Course for Teachers of Young learners- INSETT

1999 Cykl seminariów metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych INSETT Kraków

1998 Ustanowienie Tłumaczem przysięgłym

1991 ITTI-course in teaching of English as a foreign language

1985-1992 Studia Magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek filologia angielska, magister

 

 

Doświadczenie

2018- 2019 – Kurs j. angielskiego na poziomie A1.  Kierunek Kariera, zakończony międzynarodowym certyfikatem TOEIC Bridge -150 godzin- Krościenko

2003 – obecnie – OKE Kraków – Przewodniczący Zespołu Egzaminatorów Maturalnych i Gimnazjalnych

1997 – obecnie -usługi językowe, prowadzenie kursów  językowych dla dzieci i młodzieży,

09.1997 – 06.1999 – English School of Communicative Excellence, Nowy Targ – lektor języka angielskiego

09.1995 – 06.1997 – WSB Nowy Sącz – lektor języka angielskiego

09.1993 – obecnie – LO im Stefana Żeromskiego w Krościenku n.D – nauczyciel języka angielskiego

09.1990 – 06.1993 -przewodnicząca komisji językowej, lektor International House Kraków

Łukasz Gomółka

Wykształcenie Uprawnienia

2010 – 2014 Nowy Sącz

Uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University

Wydział: Informatyki, Kierunek: Inżynieria Oprogramowania, Tytuł: Inżynier

2008 – 2011 Kraków

Uczelnia: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział: Matematyczno – Fizyczno – Techniczny, Instytut: Instytut Matematyki, Kierunek: Matematyka, Tytuł: Magister

2004 – 2008 Nowy Sącz

Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Instytut: Instytut Pedagogiczny, Kierunek: Edukacja matematyczno – informatyczna, Tytuł: Licencjat

Doświadczenie

2009 – 2011 EIEI Trener kluczowy IT

2011 – 2012 Humaneo (dawne EIEI) Dyrektor działu Badawczo – Rozwojowego

2012 – 2015 ELGOM Łukasz Gomółka-Własna działalność gospodarcza

2014 – 2015 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o.  Specjalista ds. IT

2016 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o., W-ce dyrektor ds. IT

2017 – 2018 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o.- Dyrektor ds. administracyjnych

2018 – Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. w upadłości- Pracownik ds. administracyjnych

Pełnione obowiązki w ramach pracy zawodowej:

 • Koordynacja pracy w zespole IT oraz w dziale Administracji Pracodawcy
 • Koordynacja wewnętrznych projektów pracodawcy
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • Tworzenie oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych i multimedialnych (skrypty oraz oficjalne podręczniki)
 • Organizacja i obsługa szkoleń
 • Tworzenie zestawień, budżetów i raportów finansowych oraz szkoleniowych
 • Wdrażanie systemu obiegu informacji
 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Współpraca przy tworzeniu strategii marketingowej Pracodawcy
 • Prowadzenie szkoleń, głównie z obszaru IT oraz multimediów

Najważniejsze szkolenia (ponad 4 000 przeprowadzonych godzin szkoleniowych)

2009 – 2010 Kursy z obszaru IT dla osób po 45 roku życia (4 grupy po 12 osób) Szkolenia trenerskie z pakietu Office – 120 x 45 min 24, x 45 min

2011 Szkolenia urzędników w Inowrocławiu z obsługi programów biurowych, Szkolenie pracowników firmy Monetia Sp. z o.o z obliczeń arkuszowych w pracy biurowej, (24 x 45 min) oraz (8 x 45 min)

2012 Szkolenie dla pracowników Krakowska SKOK (16 x 45 min)

2013 Prowadzenie zajęć TIK dla nauczycieli (technologia informacyjno – komunikacyjna) na terenie powiatu brzeskiego (60 x 45 min)

2014 Prowadzenie zajęć TIK dla nauczycieli (technologia informacyjno – komunikacyjna) na terenie powiatu tarnowskiego i brzeskiego (50 x 45 min)

2015 Prowadzenie zajęć TIK dla nauczycieli (technologia informacyjno – komunikacyjna) na terenie powiatu tarnowskiego, Prowadzenie szkoleń w ramach upowszechniania produktu LDC w miejscowościach Gorlice, Limanowa oraz Sucha Beskidzka, Szkolenia dla pracowników firmy SGL Carbon Polska S.A. (oddziały Nowy Sącz oraz Racibórz) z arkuszy kalkulacyjnych w pracy zawodowej – (32 x 45 min) (18 x 45 min) (60 x 45 min)

2016 Szkolenia dla pracowników firmy SGL Carbon Polska S.A. oddział Nowy Sącz z arkuszy kalkulacyjnych w pracy zawodowej – (24 x 45 min)

2017 Szkolenie MS Excel dla Pracowników banku BZB WBK w Nowym Sączu, Szkolenia z Platformy Moodle oraz Google Classroom dla nauczycieli powiatu brzeskiego, Szkolenia z TIK, prezentacji oraz narzędzi G-learning dla nauczycieli szkół w Szczawnicy oraz Szlachtowej, Szkolenia z TIK dla nauczycieli powiatu bocheńskiego  – (8 x 45 min) (35 x 45 min) (100 x 45 min)

2018 – Szkolenia z programowania w języku Scratch – nauczyciele powiatu gorlickiego, Szkolenia z robotyki – osoby trwale bezrobotne z miasta Nowy Sącz oraz powiatu –  nowosądeckiego, Szkolenie z arkusza kalkulacyjnego na poziomie zaawansowanym dla pracowników SGL Carbon Polska S.A. oddział Nowy Sącz, Szkolenia z robotyki – uczniowie szkół podstawowych w Dobrej k. Limanowej, Szkolenia z robotyki – uczniowie szkół podstawowych w Nowym Sączu, Programowanie Lego Mindstorms EV3 oraz tworzenie algorytmów w programie JavaBlock – (120 x 45 min) (144 x 45 min) (6 x 45 min)(48 x 45 min) (30 x 45 min) (16 x 45 min)

Bartłomiej Waśkan

Wykształcenie Uprawnienia

2017 Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych  organizowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Krakowskie Towarzystwo Medyczne – 270 godzin zajęć warsztatowo z zakresu profilaktyki oraz terapii i  uzależnień behawioralnych

2015 ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów uzależnień, 74 godzinne szkolenie: „Między Lwem a Pogromcą”. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów, psychologów i nauczycieli

2014 – 2015 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, Studia Podyplomowe, Kierunek:  Doradztwo zawodowe

2006 – 2011 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu, Kierunek: Psychologia Społeczna

Doświadczenie

07.2014 – 2019  IMAGO –  firma szkoleniowa o profilu profilaktyki i przeciwdziałania problemów społecznych, psycholog-trener

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresy profilaktyki i edukacji w placówkach oświatowych
 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów
 • prelekcje i indywidualne konsultacje psychologiczne z rodzicami
 • szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • wsparcie merytoryczne instytucji oświatowych

03.2013 – Szkoleniowiec, trener ds. rozwiązywania problemów społecznych – wolny zawód, Polska

 • Współpraca z różnymi firmami szkoleniowymi. Między innymi: Centrum Szkoleń Profilaktycznych, Małopolskie Centrum Profilaktyki, Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • Przeprowadzonych ponad 750 godzin szkoleń oraz warsztatów w placówkach typu DPS, OPS dla pracowników instytucji pomocowych oraz nauczycieli, rodziców i uczniów

09.2013-05.2014 Centrum Pracy Ingeus, doradca ds. zatrudnienia, Nowy Sącz

 • Diagnoza sytuacji klienta, barier, potencjału i uniwersalnych kompetencji
 • Opracowanie indywidualnych planów działania, wskazywanie kolejnych kroków do pozyskania pracy i monitoring postępów
 • Pozytywna motywacja i angażowanie klientów
 • Prowadzenie spotkań grupowych i zajęć warsztatowych
 • Współpraca z lokalnymi pracodawcami

06.2012-03.2013 Philip Morris International Poland, przedstawiciel handlowy (SR), Nowy Sącz

 • Realizacja planów marketingowych i sprzedażowych
 • Pozyskiwanie klientów
 • Regularna komunikacja z partnerami biznesowymi

08.2010 – 05.2011 SWPS, Dział Marketingu i reklamy ,Wrocław

 • Organizowanie spotkań oraz poszukiwanie nowych klientów
 • Prowadzenie rekrutacji
 • Prowadzenie prezentacji oraz akcji promocyjnych
 • Planowanie strategii promocji oraz efektywnego działania
 • Prowadzenie warsztatów i szkoleń
 • Poszukiwanie nowych obszarów działania

Tomasz Żak

Wykształcenie Uprawnienia

2010 – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, kierunek: filologia angielska (magister)

2008 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, kierunek: filologia angielska (licencjat)

Doświadczenie

2017- 2018-    Kurs j. angielskiego na poziomie A1. Kierunek Kariera, zakończony międzynarodowym certyfikatem TOEIC Bridge -150 godzin

2016- kurs języka angielskiego A1, A2 Pearson PTE General w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym w Nowym Sączu-240 godzin

2016- kurs języka angielskiego A2 Pearson PTE General w Gminnym Przedszkolu z Oddziałem integracyjnym w Starym Sączu- 120 godzin

2015- lektor na obozie językowym w Jastrzębiej Górze

od 2010 Nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca w Jezuickim Centrum Edukacji w Nowym Sączu

od 2010 Nauczyciel języka angielskiego oraz języka angielskiego zawodowego (technik geodeta, technik usług fryzjerskich, technik usług żywienia) w Prywatnym Technikum Zawodowym w Nowym Sączu

2009-2010 Nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum w Tęgoborzy

2008-2009 Nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach

Materiały autorskie

Materiały na kursy językowe