Raporty ewaluacyjne

RAPORT EWALUACYJNY – ECDL Base 2019

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – ECDL BASE lub równoważny 2019

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – G-learning 2017

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – kurs ECDL BASE 2019

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – kurs ECDL BASE, 2019

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – Motywowanie 2017

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – Scratch 2018

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – TIK 2019

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – ECDL 2017

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – ECDL BASE 2017

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – EXCEL 2017

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – Kurs ECDL 2017

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – Kurs ECDL komputerowy 2017

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – kurs ECDL, YEI 2017

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – TIK 2017

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – Microsoft Excel 2018

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – Kurs ECDL 2016

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – Nowe technologie 2017

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – Power Point 2017

Pobierz

RAPORT EWALUACYJNY – Prezi 2017

Pobierz