Szkolenia online

Szkolenie ONLINE

Temat szkolenia

Narzędzia TIK w zdalnym nauczaniu - komunikacja

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy, trenerzy, osoby pragnące korzystać z edukacji zdalnej

Treść

 • Zdalne nauczanie – rodzaje i narzędzia
 • Platforma Classroom
 • Zakładanie kursów i zapraszanie uczestników
 • Strumień jako tablica ogłoszeń
 • Tworzenie projektów i ocenianie
 • Narzędzie do spotkań z klasą – Hangouts
 • Dysk Google jako praca w chmurze

Forma:

wykład/warsztaty

Czas trwania:

2h

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy kursu poznają narzędzia wykorzystywane w zdalnej edukacji i zdobędą  umiejętności i wiedzę jak je zastosować  w procesie dydaktycznym na odległość.

Prowadzący:

Tomasz Owsianka

Tomasz Owsianka

Trener i moderator kursów
e- learningowych.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki o Specjalizacji Automatyka i Informatyka, trener, nauczyciel, egzaminator kursów ECDL oraz instruktor informatyki. Trener z zakresu programowania SCRATCH dla nauczycieli, administrator sieci komputerowych. Trener o ogromnym doświadczeniu z zakresu szkoleń TIK dla Kadr Nauczycielskich. Łączna liczba przeszkolonych godzin to ponad 10000 tysięcy.

Temat szkolenia

Narzędzia TIK w zdalnym nauczaniu - narzędzia

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy, trenerzy, osoby pragnące korzystać z edukacji zdalnej

Treść

Narzędzia wykorzystywane w zdalnym nauczaniu:

 • Komunikatory
 • Tablice
 • Mapy myśli
 • Platformy z materiałami edukacyjnymi
 • Narzędzia do sprawdzania aktywności i wiedzy uczniów
 • Korelacja narzędzi z Classroomem

Forma:

wykład/warsztaty

Czas trwania:

2h

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy kursu poznają narzędzia wykorzystywane w zdalnej edukacji i zdobędą  umiejętności i wiedzę jak je zastosować  w procesie dydaktycznym na odległość.

Prowadzący:

Tomasz Owsianka

Tomasz Owsianka

Trener i moderator kursów
e- learningowych.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki o Specjalizacji Automatyka i Informatyka, trener, nauczyciel, egzaminator kursów ECDL oraz instruktor informatyki. Trener z zakresu programowania SCRATCH dla nauczycieli, administrator sieci komputerowych. Trener o ogromnym doświadczeniu z zakresu szkoleń TIK dla Kadr Nauczycielskich. Łączna liczba przeszkolonych godzin to ponad 10000 tysięcy.

Temat szkolenia

Narzędzia TIK w zdalnym nauczaniu - platforma Moodle

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy, trenerzy, osoby pragnące korzystać z edukacji zdalnej

Treść

Platforma moodle:

 • Administrowanie platformą
 • Tworzenie kont i grup
 • Tworzenie kursów i umieszczanie materiałów
 • Tworzenie zadań i testów
 • Monitorowanie aktywności i wyników uczniów

Forma:

wykład/warsztaty

Czas trwania:

2h

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy kursu poznają narzędzia wykorzystywane w zdalnej edukacji i zdobędą  umiejętności i wiedzę jak je zastosować  w procesie dydaktycznym na odległość.

Prowadzący:

Tomasz Owsianka

Tomasz Owsianka

Trener i moderator kursów
e- learningowych.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki o Specjalizacji Automatyka i Informatyka, trener, nauczyciel, egzaminator kursów ECDL oraz instruktor informatyki. Trener z zakresu programowania SCRATCH dla nauczycieli, administrator sieci komputerowych. Trener o ogromnym doświadczeniu z zakresu szkoleń TIK dla Kadr Nauczycielskich. Łączna liczba przeszkolonych godzin to ponad 10000 tysięcy.

Temat szkolenia

Bezpieczeństwo aplikacji i ochrona danych osobowych w nauczaniu zdalnym

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy, trenerzy, osoby pragnące korzystać z edukacji zdalnej

Treść

 • Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online.
 • Zasady bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane.
 • Zabezpieczanie danych osobowych podczas zdalnego nauczania.
 • Zasady przy wyborze aplikacji lub innych narzędzi wykorzystywanych do zdalnej edukacji bądź komunikacji z uczniami prezentacja narzędzi spełniających wymagania
 • Wymagania dla platform wykorzystywanych do zdalnego nauczania z odrębnymi od szkoły administratorami przetwarzanych przez siebie danych.

Forma:

wykład/warsztaty

Czas trwania:

2h

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy kursu poznają narzędzia wykorzystywane w zdalnej edukacji i zdobędą  umiejętności i wiedzę jak je zastosować  w procesie dydaktycznym na odległość.

Prowadzący:

Jacek Kwit

Usługodawca  (IOD) wspomagający szkoły w  organizacji przetwarzania danych osobowych  w  zgodności z przepisami  o ochronie danych osobowych.

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i  Zarządzania w Rzeszowie  na kierunkach Informatyka oraz  Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych.
Nauczyciel  dyplomowany. Egzaminator Państwowej Komisji Egzaminacyjne w zawodach stosujących oprogramowanie komputerowe. Trener w zakresie narzędzi informatycznych stosowanych w edukacji. Nauczyciel informatyki, administrator sieci komputerowych, trener i moderator kursów e-learningowych w ramach programów.

 

Temat szkolenia

Zdalne nauczanie z narzędziem Kahoot

Adresaci

Nauczyciele, wychowawcy, trenerzy, osoby pragnące korzystać z edukacji zdalnej

Treść

 • poznanie możliwości profesjonalnego narzędzia – Kahoot,
 • przećwiczenie wszystkich funkcjonalności narzędzi poprzez przygotowanie autorskich materiałów, wykorzystania szerokiej bazy materiałów w Kahoot,
 • zaznajomienie się z korzyściami wykorzystywania Kahoot w projektach i pracy codziennej nauczyciela z gotową bazą pomocy w narzędziu – lekcja, testy, sprawdziany, quizy,
 • poznanie zasad współdziałania Kahoot z Classroom i Office 365 oraz możliwość pracy na żywo,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • Zasady bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane,
 • Zabezpieczanie danych osobowych podczas zdalnego nauczania.

Forma:

wykład/warsztaty

Czas trwania:

2h

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy kursu poznają narzędzia wykorzystywane w zdalnej edukacji i zdobędą  umiejętności i wiedzę jak je zastosować  w procesie dydaktycznym na odległość.

Prowadzący:

Jacek Kwit

Usługodawca  (IOD) wspomagający szkoły w  organizacji przetwarzania danych osobowych  w  zgodności z przepisami  o ochronie danych osobowych.

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i  Zarządzania w Rzeszowie  na kierunkach Informatyka oraz  Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych.
Nauczyciel  dyplomowany. Egzaminator Państwowej Komisji Egzaminacyjne w zawodach stosujących oprogramowanie komputerowe. Trener w zakresie narzędzi informatycznych stosowanych w edukacji. Nauczyciel informatyki, administrator sieci komputerowych, trener i moderator kursów e-learningowych w ramach programów.